Billedet på sidehoved
  • Nyager Skole
  • Ejbyvej 100, 2610 Rødovre
  • 36378300
  • 579 800 906 6893
image

Vedtagelser og regelsæt

Værdigrundlag, politikker, regler, forretningsordener, pjecer, handleplaner, traditioner m.m.
Bevægelse - princip og handleplan
11-12-2018
Blå mandag 8. klasse
20-09-2016
Bøger og materialer som eleverne få stillet til rådighed
20-09-2016
Digitale medier - brugen af - elevudgave
18-06-2018
Ekskursioner og småture ud af huset
20-09-2016
Elevkalender 18-19
18-06-2018
Fagfordeling og teamdannelse - ForældreIntra
20-09-2016
Forlade skolen 0.-9.klasse
08-08-2017
Forretningsorden for Skolebestyrelsen
20-09-2016
Forsikringsforhold elever.doc
20-09-2016
Forventninger til dig - undervisning tryghed og trivsel - et arbejdsredskab til en bedre skole
20-09-2016
Forældrebank - Nyager Skole
27-06-2017
Forældremøder -temaer til fællesdelen
27-06-2017
Glemte sager
14-06-2017
Idræt - badning
20-09-2016
Indgriben over for andres børn
20-09-2016
Inklusionshandleplan for Nyager Skole
20-09-2016
Inklusionshandleplan Rødovre Kommune 2016-2018
20-09-2016
Klasse- og holddannelse
20-09-2016
Klassedannelsen i 5. klasse
13-04-2018
Klassekasser
20-09-2016
Konfliktløsning mellem elever
20-09-2016
Kontakt til SB-2017-2018
28-06-2017
Kostpolitik
09-11-2018
Lejrskoler
20-09-2016
Lektiepolitik forældreudgave
19-06-2017
Lokaleudlån til forældre
20-09-2016
Løbehjul m.m. - regler for
20-09-2016
Madsalg-principper
20-09-2016
Medicinering-elever
20-09-2016
Mobbepolitik (antimobbepolitik) på Nyager
13-10-2017
Mobiltelefoner-elever
20-09-2016
Målsætning
17-09-2018
Ordensregler
20-09-2016
Overtøj på gangen
20-09-2016
Parkeringsforhold på Nyager Skole
20-09-2016
Rygning-elever
20-09-2016
SB-årskalender 2017-2018
28-06-2017
Skole-hjem samarbejde og kommunikationspolitik
16-06-2017
Skoletaskens indhold
20-09-2016
Sorg - og krisehandleplan - forældreudgave
20-09-2016
Udgangstilladelse 6.-9. klasse
09-11-2018
Underretningspligt (oplysning til forældrene)
20-09-2016
Velkomst- og informationspjece til forældre
20-08-2018
Vikardækning
20-09-2016
Værdigrundlag
14-06-2017