Billedet på sidehoved
 • Nyager Skole
 • Ejbyvej 100, 2610 Rødovre
 • 36378300
 • 579 800 906 6893
image

Værdigrundlag for Nyager Skole

 
 
 

Følgende 5 værdier har skolen valgt som grundlæggende for vores måde at arbejde og gå i skole på:

 

Ansvar – Respekt – Tillid – Glæde - Fællesskab

 

Vi vil arbejde for, at disse værdier er udgangspunktet i så mange situationer som muligt. Derfor er der udarbejdet en målsætning for hver enkelt værdi. Vi ønsker, at det bedst mulige resultat opnås. Derfor er det vigtigt, at alle elever, alle forældre og hele personalet kender værdierne og er bevidste om at have en rolle i fællesskabet Nyager Skole.

 

Nyager Skole

Venlig hilsen

Elevrådet, Skolebestyrelsen, MED-udvalget og skolens ledelse

 
 
 

 

 

Ansvar

Ansvaret er også dit!

Ansvar - Respekt - Tillid - Glæde - Fællesskab

 

Værdigrundlaget:

Ansvar er erkendelse af etisk og medmenneskelig forpligtelse over for sig selv og andre. Ansvar er derfor betinget af fællesskabet, der modsvarer egocentriciteten.

Grundlaget for oplevelse af ansvar på Nyager skole er viden, sammenhængsforståelse og erkendelse af egne og andres emotionelle forståelse, herunder at kunne og turde sætte ord på dette.

Ansvar er tillige et spørgsmål om at have lyst og evne til at involvere sig.

Ansvaret gælder det nære, det lokale, det globale, det folkelige, det samfundsmæssige.

 

Nyager skoles målsætning er derfor:

 • at eleverne kan og tør bruge følelsesmæssige udtryk ved samtale i klasserne
 • at få en vi-kultur både i klasserne og i hele skolen
 • at ansvar ikke drejer sig om skyld og straf, men om involvering
 • at styrke ansvaret i takt med forøgelse af elevernes faglige viden
 • at alle klasser er mobbefri

Ideer til handling i arbejdet med skolens værdier:

 • Værdidag
 • Klassens tid
 • Det æstetiske miljø (herunder også at rydde op)
 • Elevråd
 • Grøn tænkning
 • (sluk lyset, luk døren for at holde på varmen, lad ikke vandet løbe, sorter affaldet  osv.)

 

 

 

Respekt

Vi har respekt for hinanden!

Ansvar – Respekt – Tillid – Glæde - Fællesskab

 

Værdigrundlaget:

På Nyager Skole er respekt at give plads til mangfoldighed og anerkendelse af forskelligheden, som vi alle bærer med til fællesskabet. Vi skal møde vores medmennesker med åbenhed, høflighed og venlighed. Vi skal huske på, at respekt er gensidigt i mødet mellem mennesker.

 

Nyager skoles målsætning er derfor, at alle, der er en del af skolen:

 • både børn og voksne, er villige til at drøfte situationer - ikke personer
 • er villige til at samarbejde
 • er villige at lytte
 • er villige til at give plads til andres meninger og forskelligheder
 • anerkender gældende regler

 

Ideer til handling i arbejdet med skolens værdier:

 • øvelse i dialog
 • øvelse i samarbejde
 • fokus på forebyggelse og løsning af konflikter af større eller mindre karakter
 • arbejde med skolens mobbepolitik og sprogpolitik
 • synlige rollemodeller

 

 
 

Glæde

Fordi det smitter

Ansvar – Respekt – Tillid – Glæde – Fællesskab

 

Værdigrundlaget:

På Nyager skole opfattes glæde som et væsentligt grundlag for menneskets eksistens. Grundlaget for oplevelse af glæde er at have et åbent og positivt sind. Derfor er glæde til gavn for hele fællesskabet.

 

Glæde er den følelse vi får, når vi fx ser noget vi godt kan lide, eller på anden måde oplever noget behageligt eller tilfredsstillende. Følelsen varierer fra person til person og kommer til udtryk på forskellig vis.

 

Glæde og humor i dagligdagen medvirker tillige til social trivsel og er en vigtig del både i læreprocessen, arbejdslivet og fritiden.

 

Nyager skoles målsætning er derfor:

 • at være et sted der sprudler af virkelyst og livsglæde
 • at eleverne skal opleve glæden ved at tilegne sig ny viden, ny erfaring og udvikle nye kompetencer
 • at tilstræbe en positiv tilgang til hverdagens begivenheder
 • at eleverne opnår evnen til at glæde andre og at glædes på andres vegne
 • at naturlighed og åbenhed omkring følelser er en del af dagligdagen

Ideer til handling i arbejdet med skolens værdier:

 • undervisningsdifferentiering.
 • modtage/give konstruktiv feedback.
 • kreativitet og alsidighed i alle fag.
 • fokusere på det positive frem for det negative.
 • årlige traditioner bl.a. bøgedag, høstfest, Nyager Legene og motionsdagene.
 • aktiviteter på tværs af klasserne.
 • plads til udstillinger af kreativt arbejde.
 • fortælle/lytte til livsbekræftende fortællinger.
 
 
 

Tillid

Vi har tillid til hinanden!

Ansvar – Respekt – Tillid – Glæde - Fællesskab

 

Værdigrundlaget:

Tillid er en relation mellem mennesker. På Nyager Skole handler tillid først og fremmest om at godtage andre og andres ideer, som gangbare, kompetente, gode, ærlige eller sande.

Tilliden kan siges at have i hvert fald tre funktioner i det sociale rum. Tillid er fundamentet for sociale handlinger, den skaber en fornemmelse af sammenhørighed og den gør det nemt for personer at arbejde sammen.

 

Nyager Skoles målsætning er derfor at:

 • alle bidrager til et trygt miljø
 • den åbne dialog ikke giver anledning til utryghed
 • sikre den nødvendige fortrolighed i samarbejdet
 • skolens forventninger, undervisningstilbud, pædagogiske mål og handleplaner er synlige og forståelige
 • aftaler holdes

 

Ideer til handling i arbejdet med skolens værdier:

 • Elevrådsarbejdet
 • Forældre, elever og personale respekterer hinandens forskellige roller
 • Klassen som en samlet enhed prioriteres
 • Personalet er ansvarligt for at ForældreIntra og andre kommunikationsplatforme er opdaterede
 • Arbejdet med relationer mellem mennesker prioriteres på alle niveauer

 

 

 

 

Fællesskab

En for alle og alle for en!

Ansvar – Respekt – Tillid – Glæde - Fællesskab

 
Værdigrundlaget:

På Nyager Skole opfattes fællesskab som en samling af mennesker, som bindes sammen af noget, de har til fælles, hvilket vil sige noget de er enige om, har samme synspunkt på eller f.eks. har en interesse de deler med hinanden.

Fællesskab er med til at skabe identiteten og støtte identitetsudviklingen. Fællesskabet er et trygt sted hvor børn og voksne kan træne og udvikle deres identitet.

 

Nyager Skoles målsætning er derfor:

 • at elever og lærere på Nyager Skole er enige om og har interesse for at Nyager Skole er et trygt og godt sted at være både i læringssituationer og andre sociale sammenhænge.
 • at de forskellige fællesskaber (f.eks. skolen, klassen, pige/drengegrupper) støtter eleverne i deres positive identitetsudvikling.
 • at fremme fællesskabsfølelsen gennem aktiviteter, der er til fælles bedste. Her er der tale om aktiviteter, hvor den enkelte elev og den enkelte klasse har nogle fælles, relevante mål.

 

Ideer til handling i arbejdet med skolens værdier:

 • Venskabsarrangementer
 • venskabsdage, hvor store klasser læser højt for små klasser
 • årlig legedag, hvor samarbejde og fællesskab sættes i højsædet
 • årlige temadage, hvor skolens elever lærer hinanden at kende på tværs af klasser

 

 • Årlige traditioner
  • værdidaghøstfest
  • bøgedag
  • Nyager Legene
  • motionsdagene
  • lejrskole
  • etc.