Billedet på sidehoved
  • Nyager Skole
  • Ejbyvej 100, 2610 Rødovre
  • 36378300
  • 579 800 906 6893
image
Nyager Skole skal være et trygt og rart sted for alle, der befinder sig på skolens område.
Derfor skal du
- vise hensyn over for dine omgivelser.
- behandle skolens undervisningsmaterialer og bygninger med omtanke.
- til enhver tid følge anvisninger fra skolens lærere og øvrige personale.
- huske, at du repræsenterer skolen, når du i skoletiden er uden for skolens område. Hvilket betyder, at du også uden for skolen skal overholde ovenstående 3 regler.

Særlig regel:
- Fra 7. klasse må elever forlade skolen i 10-frikvarteret, spisepausen og 12-frikvarteret samt mellemtimer, såfremt forældrene skriftligt har givet deres tilladelse.
   
- Hvis eleverne overskrider de retningslinier skolen giver for god orden, når de benytter sig af udgangstilladelsen, kan udgangstilladelsen inddrages helt eller for en periode. I sådanne situationer underrettes hjemmet herom.
 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 19. september 2002
Justeret d. 14.10.05